سال نو مبارکعقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آری
طبیعت نیز دوستدار تکرار است
طبیعت را ساخته اند از تکرار
تکرار بهار مبارک . . .

دوستای گلم امیدوارم سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سالی که در پیش رو دارین، سالی پر از خوبی و خوشی و موفقیت باشه براتون 

روی لینک زیر کلیک کنید. امیدوارم لذت ببرین


P͕͗̅α͕͗̅я͕͗̅к͕͗̅ J͕͗̅ι͕͗̅η͕͗̅α͕͗̅